Sider

torsdag, mars 25, 2010

Udrag fra dagens undervisnig

I dag lærte jeg om Latin-Amerika på skolen. Jeg lærte om historien til de innfødte og om da kolonistene kom og "oppdaget" landet. Jeg fikk lyst til å se filmen "Mission". Visste du at da landene i Latin-Amerika fikk sin uavhengighet på begynnelsen av 1800-tallet så var det de europeiske emigrantene som fikk sin frihet, mens urbefolkningen forsatt levde under herredømme til disse. Dette til forskjell fra uavhengigheten i India (1949) og landene i Afrika (rundt 1960).

Latin-Amerika ble regnet som et kristent land på misjonskonferansen i Edinburgh i 1910 (det er jubileum i år). Senere viste dette seg langt fra sannheten. Mange blandet kristen tro med lokal gudetro. For et par år siden var en norsk misjonær på en kirkegård hvor det stod en statue av Jomfru Maria. Rundt statuene var det ofret alt fra øl til mat og tjue mennesker stod rundt og kastet besvergelser på sine fiender. Dette er bare et av mange eksempler på blandingen av tro.

Samuel Escobar er en teolog og missiolog fra Peru og har skrevet en av pensumbøkene våre. Han kritiserer den vestlige kirke ganske heftig, spesielt DAWN, naturlig kirkevekst og alle andre programmer som har kvantitative mål enten i antall kristne, antall menigheter, penger osv.

Hans eget forslag er et holistisk missionalt opplegg som er mer kvalitativt og lokalt forankret. Men han kritiserer sitt eget opplegg for å være for lite systematisk. Kanskje ikke en organisk bevegelse er så lett å systematisere?

Gleder meg til å lese og lære mer om misjon og kirke i Latin-Amerika.

Jeg lærte også av min medstudent fra Myamar (Burma) at ved soloppgang på første påskedag så feirer hans menighet gudstjeneste ved en kirkegård. Etterpå har de gudstjeneste med dåp i kirkebygget sitt.